Tin tức

13/09/2022

Chương trình Thiện Nguyện: Tháp sáng ước mơ cùng cao

CÔNG ĐOÀN - ĐOÀN THANH NIÊN BỆNH VIỆN XÂY DỰNG PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÙNG CÔNG ĐOÀN - ĐOÀN THANH NIÊN VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG