Văn bản công bố

08/12/2020

Thông báo v/v Bán đấu giá tài sản thanh lý.

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý

Phòng Vật Tư - BVXD