Giới thiệu

12/12/2021

Chào mừng Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Doãn Phương

Nguyên viện trưởng Viện sức khỏe tâm thần Quốc gia đến làm việc tại Bệnh viện Xây dựng.

Chào mừng Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Doãn Phương - Nguyên viện trưởng Viện sức khỏe tâm thần Quốc gia đến làm việc tại Bệnh viện Xây dựng. Phòng khám chuyên khoa sức khỏe tâm thần tại Khu khám tự nguyện - nhà F (tầng 2 - phòng 254).BVXD