Tin tức

08/08/2021

BỆNH VIỆN XÂY DỰNG THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH THEO PHƯƠNG CHÂM 4 TẠI CHỖ

Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 293/SYT-TCCB ngày 02/8/2021 của Sở Y tế TP. Hà Nội về việc Xây dựng phương án nhân lực đảm bảo công tác phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.Bệnh viện Xây dựng từ khi có dịch BVXD đã thực hiện tốt phòng chống dịch. Trong tình hình mới, thực hiện công tác phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ (làm việc tại chỗ - ăn uống tại chỗ - sinh hoạt, nghỉ nghơi tại chỗ - điều trị tại chỗ), bệnh viện điều chỉnh với mục tiêu là đảm bảo công tác phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ nhưng vẫn đảm bảo công tác khám chữa bệnh diễn ra bình thường.

BỆNH VIỆN XÂY DỰNG THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH THEO PHƯƠNG CHÂM 4 TẠI CHỖ


Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 293/SYT-TCCB ngày 02/8/2021 của Sở Y tế TP. Hà Nội về việc Xây dựng phương án nhân lực đảm bảo công tác phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.Bệnh viện Xây dựng từ khi có dịch BVXD đã thực hiện tốt phòng chống dịch. Trong tình hình mới, thực hiện công tác phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ (làm việc tại chỗ - ăn uống tại chỗ - sinh hoạt, nghỉ nghơi tại chỗ - điều trị tại chỗ), bệnh viện điều chỉnh với mục tiêu là đảm bảo công tác phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ nhưng vẫn đảm bảo công tác khám chữa bệnh diễn ra bình thường

Tiếp tục thực hiên các biện pháp:

- Vòng 1: Ngoài cổng: Nhân viên y tế (05 người/ngày) phối hợp với tổ bảo vệ hỏi và khai thác phân luồng, sàng lọc dịch tễ người ra vào cổng. Để việc thực hiện, kiểm tra y tế diễn ra nhanh, gọn, đảm bảo an toàn, Bệnh viện đã có ứng dụng mã QR kết nối với các ứng dụng khác chủ động khai báo với những người trước khi đến Bệnh viện kết hợp các phương pháp khai báo khác…
Phân luồng lối đi riêng cho người có triệu chứng đường hô hấp vào khu sàng lọc.
- Vòng 2: Các nhân viên y tế khu Khám bệnh sàng lọc, khai thác, hỏi người bệnh, phân luồng… Tổ chức xét nghiệm phát hiện Covid bằng test nhanh, bằng phương pháp PCR…
 - Vòng 3: các Khoa khám bệnh vẫn tiếp tục hỏi, khai thác người bệnh khai báo y tế, phân luồng…  kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, giãn cách ….
- Vòng 4 (tại các khoa nội trú): Các bác sĩ 4 tiếng khám lại người bệnh/lần, nếu có nghi ngờ là cho chụp lại Xquang ngay tại khu sàng lọc, ít di chuyển và cho theo dõi tại khu sàng lọc.
Đối với người bệnh nội trú: Chỉ duy nhất 01 người chăm sóc trong suốt quá trình điều trị (trừ trường hợp mổ hoặc người bệnh quá nặng thì cho thêm người), bắt buộc phải khai báo y tế + đeo thẻ + khẩu trang + giãn cách + sát khuẩn đầy đủ, thường xuyên. Yêu cầu điều dưỡng các khoa phải thông báo cho người bệnh và người nhà người cam kết không cho người nhà hoặc người thân đến thăm, và yêu cầu người bệnh phải thông báo với người nhà, nếu trường hợp không có người nhà, nhân viên y tế sẽ phải chăm sóc toàn diện. Tổ chức xét nghiệm phát hiện Covid định kỳ cho nhân viên, người bệnh và người nhà bệnh nhân theo hướng dẫn tại Văn bản số 3848/BYT-DP ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai xét nghiệm trong tình hình mới.
Nếu phát hiện nhiễm Covid, ngay lập tức cách ly tại khu cách ly, báo CDC TP. Hà Nội và chuyển bệnh nhân theo tuyến điều trị.

Các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ:
              Ngay khi nhận được Công văn số 293/SYT-TCCB ngày 02/8/2021 của Sở Y tế TP. Hà Nội về việc Xây dựng phương án nhân lực đảm bảo công tác phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, Đảng ủy, lãnh đạo BVXD đã tổ chức họp toàn thể cán bộ, nhân viên về vấn đề này. Bệnh viện đã đề ra các tình huống, các phương án để giải quyết tốt nhất cho chống dịch. Toàn thể cán bộ, nhân viên đã đồng lòng chống dịch trong giai đoạn mới. Bệnh viện cử một đồng chí trong Ban lãnh đạo tham gia Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid của Bộ Xây dựng. Đồng thời kiện toàn tập huấn lại để đảm bảo phòng dịch trong tình hình mới.
              Đối với các trường hợp không thể tham gia như đau, ốm, nghỉ không lương: tiếp tục cho nghỉ không lương nếu có nhu cầu.
              Số còn lại: lãnh đạo tại các khoa phòng chủ động có phương án phân thành 2 kíp làm việc theo phương châm 4 tại chỗ (làm việc tại chỗ - ăn uống tại chỗ - sinh hoạt, nghỉ nghơi tại chỗ - điều trị tại chỗ), phân bố lực lượng làm việc 7 ngày/ kíp tại bệnh viện. Tất cả các công tác thường trực, công tác chống dịch và các công tác khác vẫn phải đảm bảo như bình thường.
              Chuẩn bị lực lượng khoảng 30 bác sĩ, điều dưỡng có đủ trình độ, trách nhiệm và sức khỏe để sẵn sàng tham gia chống dịch tại các đơn vị y tế khác của Ngành, của Bộ Y tế…
Công tác chuẩn bị hậu cần của bệnh viện để phục vụ nhân lực làm việc theo phương châm 4 tại chỗ tại bệnh viện:
              Bố trí cơ sở vật chất nơi nghỉ cho CBNV: Bố trí nghỉ ngơi tại phòng trực, khu làm việc của các khoa, phòng
              Việc ký kết hợp đồng/ tổ chức ăn uống cho CBNV: Bệnh viện có Căng tin phục vụ (đã ký hợp đồng với bệnh viện), trường hợp không đáp ứng được thì phòng Hành chính Quản trị sẽ đảm nhận được công việc.
              Tổ chức cập nhật, tập huấn phổ biến các chỉ thị, kiến thức về công tác phòng, chống dịch Covid-19 liên tục trong các buổi giao ban hàng ngày.
Các kíp giãn cách tại nhà vẫn phải làm việc online và khi có yêu cầu của Lãnh đạo bệnh viện về công việc chung thì phải có mặt để xử lý công việc.
Tuy gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng với sự đồng lòng của cán bộ, nhân viên Bệnh viện Xây dựng sẽ thực hiện tốt được nhiệm vụ khám chữa bệnh và công tác phòng chống dịch.
Tin từ Bs Nguyễn Văn Dũng