Văn bản công bố

20/07/2021

5821/BYT-TB-CT : Về việc rà soát, có phương án đảm bảo nguồn cung ứng và sử dụng Oxy y tế cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chuẩn bị đầy đủ các phương án phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh có chiều hướng lan rộng, đặc biệt là tại các Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh phía Nam, Bộ Y tế đang khẩn trương chỉ đạo và chuẩn bị các phương án về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị y tế để sẵn sàng, tăng cường đảm bảo công tác hậu cần, không để xảy ra tình trạng khan hiếm vật tư, thiết bị y tế và đặc biệt là Oxy y tế.

Ngày 17/7/2021, Bộ Y tế đã họp trực tuyến với các đơn vị sản xuất Oxy y
tế trên cả nước để đôn đốc, thống nhất việc tổ chức triển khai, tăng cường sản
xuất, đảm bảo nguồn cung ứng. Hiện tại, nguồn sản xuất, cung cấp Oxy y tế đủ
để đáp ứng nhu cầu trong cả nước, tuy nhiên công tác đảm bảo cung ứng, vận
chuyển kịp thời khi nhu cầu điều trị tăng cao và năng lực tiếp nhận đưa vào sử
dụng và dự trữ sẵn sàng Oxy y tế tại từng Bệnh viện, cơ sở y tế cần phải được
quan tâm chuẩn bị.